[]

Funkcjonalności

O Bugilo

Bugilo to aplikacja do zarządzania projektami oraz monitorowania ich realizacji w czasie rzeczywistym, bazująca na formule SaaS. Narzędzie umożliwia pełne zarządzanie całym projektem – od jego wyceny, aż po wystawienie faktury. Użytkownicy mogą za jego pomocą zarządzać projektami, rejestrować czas pracy oraz przypisywać koszty do poszczególnych projektów.

Bugilo pozwala też kontrolować zlecenia na bieżąco, pokazując jednocześnie ile i jakie koszty generują, a także jak wyglądają ich postępy. Dodatkowo użytkownicy otrzymują informacje o zagrożonych lub opóźnionych projektach oraz okresowe raporty.

Wybrane funkcjonalności Bugilo:
Zarządzanie projektami

Bugilo umożliwia tworzenie projektów, z których każdy może mieć wiele wersji i iteracji. Każdy projekt realizowany jest dla klienta, który znajduje się w bazie danych – dzięki czemu w szybki sposób możemy mieć wgląd we współpracę z wybranym klientem. Projekty są też stale monitorowane, co pozwala w łatwy sposób ocenić ich postępy i koszty.

 • Rozbudowane poziomy projektów
 • Wizualizacja projektów na tablicy Kanban oraz ich harmonogram
 • Możliwość przypisania projektu do wielu zespołów
 • Możliwość przypisania menadżera projektu
 • Możliwość dodania ustalonej ceny za projekt oraz daty zakończenia
 • Bieżąca kontrola kosztów, budżetu projektu oraz czasu ich realizacji
Zarządzanie zadaniami

W Bugilo można tworzyć zadania, przydzielać do nich pracowników oraz monitorować ich realizację. Zadania widoczne są na tablicy Kanban, gdzie można łatwo nimi zarządzać za pomocą funkcji drag-and-drop (przeciągnij i upuść).

 • Wielopoziomowe zadania
 • Możliwość dodawania zależności pomiędzy zadaniami
 • Możliwość zgłaszania błędów do zadań
 • Przypisany pracownik do każdego zadania
 • Możliwość dodawania załączników
 • Możliwość dodawania komentarzy do zadań
 • Wycena zadań oraz kontrola czasu pracy nad nimi
 • Automatyczna informacja o przekroczeniu czasu pracy nad zadaniem
 • Personalizacja Tablic Kanban
Rejestracja czasu pracy

Bugilo doskonale sprawdza się jako system rejestracji czasu pracy. Dzięki niemu użytkownik może lepiej szacować koszty i czas niezbędny na realizację przyszłych zleceń oraz optymalizować czas pracy swoich pracowników.

 • Rejestracja czasu pracy na poszczególnych projektach, zadaniach lub jako koszt stały
 • Automatycznie liczony czas spędzony w pracy lub też nad zadaniem
 • Możliwość deklaracji planowanych godzin pracy w ciągu całego miesiąca
 • Możliwość deklaracji urlopu / dni wolnych
 • Podsumowanie godzin pracy w danym miesiącu oraz statystyki pracowników
 • Automatyczne rozliczanie pracowników
 • Historia kosztów zatrudnienia pracowników
Monitoring projektów

Bugilo umożliwia kontrolę czasu realizacji projektów i zadań, a także ich kosztów. Generowane statystyki kosztów w formie liczbowej, jak i graficznej pomagają ocenić rentowność realizowanych projektów.

 • Rozbudowane statystyki projektów
 • Automatyczne szacowanie zysku projektu, w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne szacowanie daty zakończenia projektu, w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne szacowanie postępu realizacji projekt, w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne szacowanie kosztów projektów, w czasie rzeczywistym
 • Okresowe raporty o zagrożonych i opóźnionych projektach
 • Automatyczne powiadomienia o zagrożeniach w projekcie
Zarządzanie kosztami i przychodami projektów

W Bugilo można wystawiać faktury klientom oraz dodawać koszty związane z projektem. Dzięki temu w jednym miejscu są dostępne informacje na temat całego projektu.

 • Dodawanie kosztów
 • Wystawianie faktury
 • Przypomnienie o niezapłaconej fakturze
 • Rejestracja płatności faktury
 • Statystyki kosztów i przychodów dla każdego projektu
 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
Oferty i wyceny

Dzięki Bugilo, w szybki sposób można wycenić nowe oferty, wspólnie z innymi pracownikami . Aplikacja pozwala tworzyć proste, edytowalne formularze wyceny, które można udostępnić innym pracownikom.

 • Wygodne tworzenie ofert dla klientów
 • Gotowy szablon dla tworzonych ofert
 • Wygodna wycena ofert wspólnie z innymi pracownikami
 • Łatwe porównywanie wycen od pracowników i podwykonawców
 • Możliwość dodawania wielu wzorów ofert oraz umów
 • Wizualizacja ofert na tablicy Kanban
[]