[]

FAQ

Czym jest Bugilo?

Bugilo to aplikacja do zarządzania projektami oraz monitorowania ich realizacji w czasie rzeczywistym, bazująca na formule SaaS. Aplikacja, w przeciwieństwie do wielu narzędzi dostępnych na rynku, umożliwia pełne zarządzanie całym projektem - od jego wyceny, aż po wystawienie faktury. Użytkownicy mogą za jej pomocą zarządzać projektami, rejestrować czas pracy oraz przypisywać koszty do poszczególnych projektów. Zaletą aplikacji jest to, że monitoruje wszystkie zależności w projekcie i pokazuje je w formie przejrzystych wykresów i statystyk.

Bugilo pozwala też kontrolować zlecenia na bieżąco, pokazując jednocześnie ile i jakie koszty generują, a także jak wyglądają ich postępy. Dodatkowo narzędzie informuje użytkowników o zagrożonych lub opóźnionych projektach oraz generuje okresowe raporty z najważniejszymi informacjami.

Czy mogę spersonalizować Tablice Kanban?

Tak, możesz dostosować Tablice Kanban do własnych potrzeb. Możesz zmienić ich nazwy, kolejność, usunąć lub dodać nowe kolumny - a także określić status zadań dla każdej z nich.

Jak działa darmowe konto w Bugilo?

Darmowy okres próbny pozwala na przetestowanie narzędzia w wersji standard, z nieograniczoną liczbą użytkowników. W każdej chwili trwania okresu oraz po jego zakończeniu możesz przejść na płatną wersję produktu. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie zdecydujesz się na wybór płatnej wersji - dostęp do Twoich danych zostanie zablokowany.

Jak mogę dokonać płatności za korzystanie z Bugilo?

W Bugilo za wybrany pakiet możesz zapłacić drogą elektroniczną - za pomocą systemu PayPal. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Czy w każdej chwili mogę zmienić plan abonamentowy na inny?

Tak, w każdej chwili możesz zmienić swój plan abonamentowy w Bugilo. Zmianę pakietu dokonasz w zakładce Płatności znajdującej się w Twoim profilu. Możesz to zrobić w dowolny dzień, nie musisz czekać do zakończenia rozliczania za inny plan. Pozostałe środki pieniężne zostaną wykorzystane do opłaty nowego planu.

Czy mogę zrezygnować z korzystania z Bugilo w dowolnym momencie?

Tak, możesz zrezygnować z Bugilo w każdej chwili. Jeśli zrezygnujesz z konta w trakcie miesiąca rozliczeniowego, opłata nie będzie naliczana począwszy od kolejnego miesiąca.

Czy aby korzystać z Bugilo muszę podpisać umowę?

Aby korzystać z Bugilo, nie musisz podpisywać jakiejkolwiek umowy. Bugilo to usługa "pay-as-you-go". Opłacasz swoje konto z miesiąca na miesiąc. Jedynym warunkiem jest akceptacja Regulaminu.

Czy wystawiacie faktury VAT?

Tak, po dokonaniu płatności co miesiąc wystawiamy fakturę VAT. Wysyłamy ją mailowo lub możesz ją pobrać w zakładce Płatności

Jak obliczany jest szacowany termin zakończenia projektu?

Obliczając szacowany termin zakończenia projektu bierzemy pod uwagę nieukończone zadania, ich wyceniony czas wykonania, prędkość pracowników przypisanych do projektu oraz ich zadeklarowane godziny pracy. Wszystkie te zależności są na bieżąco monitorowane.

W celu prawidłowego szacowania bardzo ważna jest wycena wszystkich zadań w projekcie, logowanie czasu pracy użytkowników oraz niezwłoczne przeciąganie zadań do kolumny "Done" po ich zakończeniu.

Jak obliczany jest szacowany pozostały czas wykonania projektu?

Obliczając pozostały czas wykonania projektu bierzemy pod uwagę nieukończone zadania, ich wyceniony czas wykonania oraz prędkość pracowników przypisanych do projektu. Wszystkie te zależności są na bieżąco monitorowane.

W cełu prawidłowego szacowania bardzo ważna jest wycena wszystkich zadań w projekcie, logowanie czasu pracy użytkowników oraz niezwłoczne przeciąganie zadań do kolumny "Done" po ich zakończeniu.

Jak obliczany jest szacowany pozostały koszt projektu?

Obliczając szacowany koszt projektu bierzemy pod uwagę nieukończone zadania, ich wyceniony czas wykonania, prędkość pracowników przypisanych do projektu oraz ich stawkę godziową. Wszystkie te zależności są na bieżąco monitorowane.

W celu prawidłowego szacowania bardzo ważna jest wycena wszystkich zadań w projekcie, logowanie czasu pracy użytkowników, niezwłoczne przeciąganie zadań do kolumny "Done" po ich zakończeniu oraz wprowadzenie stawki godzinowej pracownika.

Jak obliczany jest szacowany zysk projektu?

Obliczając szacowany zysk projektu od utalonej kwoty za projekt odejmujemy wszystkie dotychczasowe koszty oraz szacowane pozostałe koszty projektu. Przez koszty rozumiemy wszystkie koszty związane z projektem (np. zakup sprzętu), koszty godzinowe pracowników oraz koszty stałe (np. wynajem biura).

W celu prawidłowego szacowania bardzo ważne jest określenie ustalonej kwoty za wykonanie projektu, logowanie czasu pracy przez pracowników oraz dodawanie wszystkich pozostałych kosztów związanych z projektem do Bugilo.

Jak jest obliczana prędkość użytkowników?

Obliczając prędkość pracownika bierzemy pod uwagę sumę wszystkich zamkniętych dni roboczych podzieloną przez łączny czas pracy pracownika w danym okresie. Prędkość użytkowników liczona jest tylko na podstawie ostatnich 2 miesięcy, poprzednie miesiące nie są uwzględniane w obliczeniach.

Zapomniałem hasła, jak mogę je odzyskać?

Aby odzyskać hasło wystarczy przejść na stronę odzyskiwania hasła i postępować zgodnie z instrukcją.

Jak mogę dodać pracownika w Bugilo?

Aby dodać pracownika w Bugilo, musisz wejść w ikonkę swojego profilu, a następnie wybrać zakładkę Pracownicy. W tym miejscu znajduje się przycisk dodawania nowych pracowników. Następnie wystarczy, że wpiszesz jego imię i nazwisko oraz adres mailowy. Pracownik otrzyma maila z zaproszeniem do korzystania z Bugilo.

Nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytania? Skontaktuj się z nami: info@bugilo.pl
[]
[]